• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater

Het buurtschap Ritsumasyl (Fr.) of Ritsumazijl (Ned.) is een buurtschap van ongeveer 20 woningen, 10 woonboten en een aantal omliggende boerderijen.
Een zijl of syl is een (uitwaterings) sluis die hier in de Hegedyk bij de kruising van het Sylsterrak heeft gelegen.
Het water van de kwelders loosde hier op de oude Middelzee.
Het buurtschap is ontstaan rond 1800 toen deze vaarverbinding met Noordwestfriesland,waarvan het Sylsterrak een onderdeel is, werd gegraven.
Daarvoor woonde men rond de inmiddels afgegraven terp tussen Ritsumasyl en Marssum in het gehucht Ritsumaburen.

Nieuws

De werkgroep grenscorrectie heeft woensdagavond 9 oktober 2019 het besluit genomen om de gemeenteraad van Waadhoeke te laten weten met de vijf dorpen bij de gemeente Waadhoeke te willen blijven. Zij namen dit besluit op basis van een poll onder de inwoners van de vijf dorpen Blessum, Boksum, Deinum, Marsum en Ritsumasyl. 53,4% van de 18-plussers vulde de poll in, waarvan 83,7% aangaf bij Waadhoeke te willen blijven.

De werkgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf dorpsbelangen – had de poll georganiseerd om een beeld te krijgen van de gevoelens in de dorpen over een eventuele grenscorrectie. Wanneer uit de peiling zou blijken dat er geen of weinig draagvlak zou zijn voor een grenscorrectie of uitgebreider onderzoek, zou voor de werkgroep de conclusie zijn dat er geen behoefte is aan grenscorrectie. Als het resultaat van de peiling zou zijn dat er (mogelijk) wel behoefte is aan grenscorrectie of dat eerst meer voorlichting en debat nodig is, zou de werkgroep samen met de gemeente een uitgebreidere procedure vormgeven.

Alle 18-plussers uit de vijf dorpen kregen een brief van de werkgroep met het verzoek te gaan stemmen en een persoonlijke controlecode. De response was gemiddeld 53,4%, met uitschieters in Blessum en Boksum waar bijna twee derde van de stemgerechtigden zijn of haar stem uitbracht. De werkgroep was blij met de hoge response; met deze response kan oprecht gesproken worden van een representatieve uitslag.

In alle vijf dorpen koos steeds meer dan 80% van de respondenten voor blijven bij Waadhoeke. In Ritsumasyl was dat zelfs bijna 90%. Nu zo’n grote meerderheid van de respondenten voor blijven bij de gemeente Waadhoeke heeft gestemd, heeft de werkgroep besloten geen verdere procedure op te starten met de gemeente. Laatste stap in dit proces is dat de werkgroep het besluit officieel meedeelt aan de gemeenteraad. De werkgroep schrijft daarvoor deze week een brief aan de gemeenteraad.

Response

Stemmen voor Waadhoeke

Percentage

Stemmen voor Leeuwarden

Percentage

Blessum

63,6%

34

81%

4

9,5%

Boksum

63,5%

170

87,2%

15

7,7%

Deinum

52,6%

351

84,8%

45

10,9%

Marsum

49,6%

319

80,6%

59

14,9%

Ritsumasyl

56,5%

43

89,6%

5

10,4%

Totaal

53,4%

917

83,7%

128

11,7%

Bijlage: uitgebreide uitslagen poll per dorp

Grenscorrectie?

Wilt u dat Marsum/ Deinum/ Boksum/ Blessum/ Ritsumasyl bij gemeente Waadhoeke blijft of wilt u onderdeel worden van gemeente Leeuwarden? Geef uw keus aan in deze poll.

Waarom moet ik kiezen?
Vóór de herindeling naar de gemeente Waadhoeke heeft de voormalige gemeente Menameradiel ons als inwoners van de ‘grensdorpen’ toegezegd dat we ons na de herindeling konden uitspreken over de vraag of wij niet toch bij de gemeente Leeuwarden zouden willen horen: een zogenaamde grenscorrectie. De keuze ligt dus bij ons.

We hebben een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de dorpsbelangen van Blessum, Boksum, Deinum, Marsum en Ritsumasyl. En we zijn inmiddels met de gemeente in gesprek. Maar we moeten eerst de gemeenten laten weten wat wij willen. Wij vragen u nu om uw mening. Gaan we de procedure starten voor een grenscorrectie of willen we bij Waadhoeke blijven?

De poll is online tot en met dinsdag 8 oktober 2019.
De werkgroep heeft besloten de poll langer open te stellen omdat een deel van de stemgerechtigden de brief later heeft ontvangen.

UPDATE 10 oktober 2019
De uitslag is binnen: 53,4% van de 18-plussers vulde de poll in, waarvan 83,7% aangaf bij Waadhoeke te willen blijven. De uitslagen van de poll vindt u hier.


Na twee weken voorbereidend werk, werd donderdag 29 maart in Ritsumasyl een kraan gelost. Dat werd geroutineerd gedaan. Op de foto rijdt de kraan naar zijn plek. Volgende week kunnen de damwanden worden geplaatst. Het werk aan een nieuwe beweegbare brug gaat nu echt beginnen. Eind juni hoopt aannemer REEF de klus te hebben geklaard. Tot die tijd is Ritsumasyl verdeeld in twee door hekken van elkaar gescheiden delen. Voetgangers en fietsers worden gewaarschuwd: Ritsumasyl is ook voor hen afgesloten. Passage van noord naar zuid, van west naar oost is de komende maanden onmogelijk.

20180329-Ritsumasyl-lossen-kraan

De nieuwe walbeschoeiing vordert gestaag. Na een aantal problemen met de liggende leidingen en het nieuwe riool wat geplaatst wordt lijkt het erop dat er nu weer vordering inzit.
2016

Op 9 september organiseert de gemeente een grote wandeltocht langs de dorpen Deinum ,Boksum, Blessum Ritsumasyl en Marsum.
Aan de dorpen is gevraagd of er feestelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd om het afscheid Menameradieltot een kleurrijk geheel te maken.
Met wat bewoners hebben we al een beetje zitten brainstormen en hebben een aantal activiteiten op papier gezet.
We willen de tent op gaan zetten en daar kunnen Ritsumasylers eigen werk ophangen en tentoonstellen.
We hebben een aantal goede schilders in ons midden en een ieder die iets moois gemaakt heeft kan het hier laten zien.
Er is een leuke film van Ritsumasyl die we kunnen tonen.
Ook vragen we gastheren en gastvrouwen die kunnen vertellen over onze buurtschap.
Hoe het was en hoe het er in de toekomst uit gaat zien.
We kunnen aan de hand van kaarten iets vertellen, maar ook leuke anekdotes zijn welkom.
De Ritsumasyler rute route wordt weer gepromoot.
Uitleg hoe deze tot stand is gekomen en de achterliggende gedachte.
Een koffie of thee met wat lekkers tent waar de wandelaars even een kleine pauze kunnen houden.
Voor het lekkers zijn ideeen welkom bv. suikerbrood met aardbeien…. waar heeft een wandelaar behoefte aan??
Hier wordt wel een kleine vergoeding voor gevraagd om de kas een klein beetje te spekken.
Water en een appeltje kunnen we vrij uitdelen.
Na afloop van de wandeling willen we met onze bewoners graag de burendag vieren.
Dit zal rond 16.00 uur zijn. We doen dit natuurlijk met een hapje en een drankje.
Jack heeft aangeboden om een kleine bbq te maken.
Ideeen en toevoegingen zijn van harte welkom en natuurlijk hopen we op een grote opkomst en
mensen die een handje meehelpen !!!!!!

Pagina 1 van 11

Weersverwachting
Marssum
Meer weer in Marssum
Back to Top