• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Dé asfaltbaan fan friesland
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Nu nog "open vaarwater"
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond

Het buurtschap Ritsumasyl (Fr.) of Ritsumazijl (Ned.) is een buurtschap van ongeveer 20 woningen, 10 woonboten en een aantal omliggende boerderijen.
Een zijl of syl is een (uitwaterings) sluis die hier in de Hegedyk bij de kruising van het Sylsterrak heeft gelegen.
Het water van de kwelders loosde hier op de oude Middelzee.
Het buurtschap is ontstaan rond 1800 toen deze vaarverbinding met Noordwestfriesland,waarvan het Sylsterrak een onderdeel is, werd gegraven.
Daarvoor woonde men rond de inmiddels afgegraven terp tussen Ritsumasyl en Marssum in het gehucht Ritsumaburen.

Hoe is en Hoe wordt HET WEER ... Alle aspecten van het weer in één overzicht vind je HIER

Wil je ook een jounaam@ritsumasyl.nl e-mailadres? Dat kan!
De email wordt direct automatisch doorgezonden naar het emailadres welke je nu al gebruikt.
Wil je dit, stuur dan je gewenstenaam@ritsumasyl.nl en je huidige mailadres naar:

hendrik @ ritsumasyl.nl

ps. Deze service is alleen mogelijk voor bewoners van Ritsumasyl

Er is een nieuw gastenboek geinstalleerd, hopelijk blijf deze spamvrij.

Zet jou eigen foto's op Ritsumasyl.nl ... Zoek je mooiste foto's uit en upload ze HIER.
Ze worden direct zichtbaar in het "Jou Fotos" Album.

Goede opkomst informatieavond Herinrichting Ritsumasyl

informatieavond

Dinsdagavond 12 april werden inwoners van Ritsumasyl en directe omgeving geïnformeerd over de werkzaamheden die op stapel staan in en rondom het dorp.
De avond werd geopend door wethouder Arend Dijkstra, waarna Wieger Feddema van gemeente Menameradiel en Anne de Jager van provincie Fryslân het woord namen over de bouw van de brug en de herinrichting in het dorp.

Kabels en leidingen

Begin mei starten de voorbereidende werkzaamheden in het dorp. Nutsbedrijven gaan  kabels en leidingen verleggen, zodat deze straks geen obstakel meer vormen voor de bouw van de brug in Ritsumasyl. Hiervoor vinden boringen van wel 18 meter diep plaats, onder het gehele dorp door.

Brug in Ritsumasyl

Op de informatieavond werd ook het ontwerp en de bouw van de brug in het dorp verder toegelicht. Zoveel mogelijk van de eerder aangedragen wensen van de inwoners zijn meegenomen in het ontwerp van deze brug. Waaronder de doorvaartbreedte van 7 meter. Het ontwerp wordt de komende periode verder in detail uitgewerkt en waar nodig nog afgestemd met direct omwonenden. De bouw vind plaats in de eerste helft van 2017.

Fietsbrug Van Harinxmakanaal

Verder werden de plannen  voor de duurzame en innovatieve beweegbare fietsbrug door projectleider Rommie Spoelstra nader toegelicht. De ambitie is om een bio- composiet toe te passen voor het beweegbare deel en de overspanning. Een unieke kans voor Fryslân. Een brug met die omvang is nog nergens ter wereld gerealiseerd. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het ontwerp. De planning is om de brug in 2018 in gebruik te kunnen nemen.

Weersverwachting
Marssum
Meer weer in Marssum
Back to Top