• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang

Yn it Sylsterrak by Ritsumasyl wurde moandei om en om tsien wenarken tydlik ferpleatst. Dat wurdt dien om op it lisplak te baggerjen, nije stielen damwanden oan te bringen en op 'e nij stien te stoarten. Oant no ta binne de plakken fan trije arken dien. Moarns moat de fjirde ark loskeppele wurde. Mei elkoar duorret it hiele projekt sa'n njoggen wiken. It is ûnderdiel fan de werynrjochting fan de Heak om Ljouwert.

Nei't it wurk yn it Sylsterrak klear is, wurdt de dûker ferfongen troch in brêge. Sa komt der fia it Deinumer Rak in streekrjochte ferbining mei it Van Harinxmakanaal.

Wenarken Ritsumasyl ferpleatst 

Back to Top