• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater

De komende 2 weken starten diverse voorbereidende werkzaamheden aan het
toekomstige aquaduct RW31, ter hoogte van Ritsumasyl. De werkzaamheden
vinden plaats aan de zuidzijde van het Van Harinxmakanaal op het werkterrein
van aannemer MNO Vervat.
Onder de werkzaamheden vallen onder andere het intrillen van vijf
damwandplanken. Deze werkzaamheden staan gepland in de periode van
maandag 5 t/m vrijdag 9 november en vinden overdag plaats. Hoewel de
trillingshinder beperkt zal zijn, kunnen de werkzaamheden voor u als
omwonende(n) enige geluidshinder geven.

Back to Top