• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken

In mei 2011 ging het project “De Schatten van Fryslân” van start. In het kader daarvan kunnen alle dorpen in Fryslân hun website gratis (laten) koppelen aan het platform FrieslandWonderland. Via zo’n koppeling wordt de dorpswebsite verrijkt met prachtig tekst- en beeldmateriaal over het eigen dorp en de omgeving: ‘nijsgjirriche’ informatie over de ontstaansgeschiedenis, het landschap, natuurgebieden, cultuurhistorie, erfgoed, wandelroutes, toeristisch-recreatieve voorzieningen, foto’s van nu en van vroeger, etc. Op hun beurt kunnen de dorpen ook FrieslandWonderland verrijken. Interessant materiaal dat vanuit de dorpen wordt aangedragen, wordt opgenomen in het platform.
De informatie van FrieslandWonderland wordt ook getoond in de websites van enkele tientallen bedrijven en organisaties in de toeristische sector. Onder meer Tourist Info Fryslân, dat hét toeristische portaal voor Fryslân beheert, maakt gebruik van de informatie van FrieslandWonderland (zie www.touristinfofryslan.nl). Via FrieslandWonderland kunnen dorpen hun ‘verborgen schatten’ dus voor een breed publiek toegankelijk maken. Meer informatie over “De Schatten van Fryslân” is te vinden op onze eigen website onder knop van alles over Ritsumasyl bovenin de website.

Back to Top