• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen

 

Marsum komt aan open vaarwater te liggen. Hiermee wordt een lang gekoesterde
wens vervult. De waterloop zoals deze tot 1935 liep wordt weer in ere
hersteld. De Haven wordt bereikbaar via de waterloop aan de achterzijde van
bouwbedrijf Julianus en dus niet zoals aanvankelijk het plan was via de
Rypsterdyk. Dit is mede mogelijk geworden door de bereidwillige medewerking
van dhr. E. Tuijnman en de Dr. H. Poptastichting om grond te verkopen aan de
gemeente. Hierdoor kan een sluis aangelegd worden naast het gemaal nabij Nij
Andringastate en kan een verbreding in de Haven gemaakt worden, waar bootjes
kunnen keren. De betonnen brug aan de Haven wordt verwijderd. De genoemde
sluis zal groot genoeg zijn om rondvaartboot Middelzee uit Ritsumasyl te
laten passeren. Deze heeft dan de mogelijkheid om met gasten het Poptaslot
te bezoeken.

Via de sluis loopt het water onder de A 31 naar de Bokmasingel.
Onder de A 31 komt een duiker met doorvaarthoogte van 2.50 meter.
Aanvankelijk was deze op 1.80 meter gesteld. Op verzoek van Dorpsbelang
hebben de provincie en de gemeente bekeken of deze hoger kon worden zodat de
"sloepenroute" tot "kruiserroute" opgewaardeerd kan worden. Gelukkig bleken
de aanzienlijke meerkosten te vallen binnen de aanbesteding die medio april
plaatsvond. Bij de Bokmasingel wordt een waterpartij gegraven en komt een
aanlegplaats voor (rondvaart)boten. In de plannen van de gebiedsinrichting
t.g.v. de aanleg van de Haak is een haventje gepland nabij Nij
Andringastate. Nu de duiker op 2.50 m. hoogte wordt aangehouden bestaat de
mogelijkheid om het haventje ook aan te leggen aan de zuidkant van de
Bokmasingel. Daar wordt toch al een waterpartij gegraven. In de Bokmasingel
komt een duiker die 1.80 als doorvaarthoogte heeft.

De Haven zal dus alleen bereikbaar zijn voor boten met een lagere kruiphoogte.          

Hogere doorvaart was niet mogelijk omdat hier een waterloop bij past die minimaal 10 meter breed is.

Dat is op die plek niet te realiseren.

De vaart zal tot en met de Rypsterdyk uitgebaggerd worden tot een diepgang van 1.20 m.

Op de schets ziet u de nieuwe situatie. Op de foto de situatie zoals deze was tot 1935.
Een historisch besluit voor Marsum, met grote dank aan de gemeente en de
provincie.

Gebiedsinrichting(link)

Panelen-Marsum-en-Ritsumasyl

samenwerken aan gebiedsontwikkeling

omrop fryslan/marssum-krijt-haven/
  

Back to Top