• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken

Schenkenschans Groen


In oktober 2009 is deze werkgroep opgericht naar aanleiding van de plannen om een nieuw industrieterrein westelijk van de voormalige afvalstort Schenkenschans aan te leggen.
De werkgroep bestaat uit leden van de dorpen, Marsum, Deinum, Ritsumasyl, Blessum en Boksum en de stadswijken Vosseparkwijk en Westeinde.

Het doel van de werkgroep is om het zogenaamde Schenkenschanseiland, het gebied tussen Schenkenschans, Van Harinxmakanaal, Syslsterrak en Ritsumasyl open te houden als kleinschalig recreatie gebied. We willen het gebied openhouden. In de loop der jaren zijn al heel veel weide-en landbouwgronden om ons heen omgevormd tot agro-industri

Back to Top