• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgenDe zogenaamde “pompproef” die momenteel wordt uitgevoerd heeft als doel om aan te tonen dat er in de ondergrond sprake is van waterafsluitende lagen. (voor uw informatie: de veronderstelde waterafsluitende laag zit globaal tussen -11m tot -17m onder het maaiveld). De pompproef wordt uitgevoerd op -20m onder het maaiveld. Het onderzoeksgebied wordt in de gaten gehouden (‘monitoring’) door middel van peilbuizen. Deze peilbuizen laten onherroepelijk eventuele wijzigingen in de bovenste grondwaterstanden zien. Indien dit zich voordoet kunnen wij, indien noodzakelijk, direct maatregelen treffen.

 

Het water dat nu wordt weggepompt komt uit het diepere watervoerende pakket, in een klein gebied, gedurende een korte periode en heeft geen invloed op het bovenliggende grondwaterpeil. Uit de gegevens van de monitoring blijkt zelfs dat het grondwaterpeil iets is gestegen. Dat heeft uiteraard alles te maken met de regenval van eind vorige week.

Bovenstaande zullen we ook toelichten op de informatieavond van 17 oktober aanstaande.

Back to Top