• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Dé asfaltbaan fan friesland
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Nu nog "open vaarwater"
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
Totaalplan Ritsumasyl
Als toelichting kan vermeld worden dat dit de maatregelen zijn die in het programma zijn opgenomen waar de raad dus geld voor beschikbaar heeft gesteld.
De maatregelen aan de oostkant van Ritsumasyl, in de omgeving van de woonboten, zijn opgenomen in het contract Haak noord dat op 12 april wordt aanbesteed.
Hoe en wanneer deze werken exact worden uitgevoerd is nog niet duidelijk. Dat hangt van de aannemer af die het werk straks aanneemt.
Na de aanbesteding zal de aannemer eerst nog verder ontwerpen en op basis daarvan zal hij een planning maken.
Dat zal zo in de voorzomer zijn verwachten wij. Dan is dus bekend wanneer er in Ritsumasyl concreet gewerkt gaat worden. We houden jullie daarvan op de hoogte.
Voor de duidelijkheid nog even het volgende.
De werkzaamheden aan de westkant van Ritsumasyl zitten dus niet in het contract dat nu wordt aanbesteed.
Wel is geld geborgd. De werken worden dus op zeker uitgevoerd maar in beginsel niet door de aannemer die nu het contract Haak noord gaat aannemen.
We gaan deze cluster van werken in een separate opdracht op de markt zetten. Hoe we dat gaan doen en wanneer is op dit moment nog niet bekend. We werken er nu aan om alle relevante gegevens op tafel te krijgen om het werk aanbestedingsklaar te maken. Wij informeren u nog wel nader over deze planning.
 Ritsumasyl
Back to Top