• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond

Het buurtschap Ritsumasyl (Fr.) of Ritsumazijl (Ned.) is een buurtschap van ongeveer 20 woningen, 10 woonboten en een aantal omliggende boerderijen.
Een zijl of syl is een (uitwaterings) sluis die hier in de Hegedyk bij de kruising van het Sylsterrak heeft gelegen.
Het water van de kwelders loosde hier op de oude Middelzee.
Het buurtschap is ontstaan rond 1800 toen deze vaarverbinding met Noordwestfriesland,waarvan het Sylsterrak een onderdeel is, werd gegraven.
Daarvoor woonde men rond de inmiddels afgegraven terp tussen Ritsumasyl en Marssum in het gehucht Ritsumaburen.

Nieuws

Vanaf vrijdag 14 tot maandag 24 november wordt bij Marsum gewerkt aan de aansluiting van de huidige rijksweg A31 op de nieuwe rijksweg N31 (De Haak om Leeuwarden) en aan de aansluiting van de nieuwe Noordwestelijke invalsweg bij Leeuwarden. De nieuwe wegen worden dan in twee fases opengesteld voor het verkeer. Tijdens de faseringen krijgt fiets- en autoverkeer te maken met verschillende stremmingen en omleidingen.

 • De fietsbrug bij Marsum is vanaf maandag 10 november tot maandag 24 november gestremd voor alle verkeer.
 • De N383 (Harlingerstraatweg) is vanaf 14 november, 19:00 uur tot 17 november, 06:00 uur in één richting gestremd vanaf de A31 aansluiting Marsum tot de kruising met de Slauerhoffweg in Leeuwarden.
 • De N383 (Harlingerstraatweg) is vanaf 21 november, 19:00 uur tot 24 november, 06:00 uur in één richting gestremd vanaf de kruising met de Slauerhoffweg in Leeuwarden tot de A31 aansluiting Marsum.

Vanaf 17 november rijdt het verkeer vanaf de A31 aansluiting Marsum richting Leeuwarden via nieuwe N31 (De Haak om Leeuwarden en de Noordwestelijke invalsweg). Verkeer in tegengestelde richting rijdt tot 24 novem-ber nog over de N383.

Vanaf 24 november rijdt alle verkeer tussen de A31 aansluiting Marsum en de kruising met de Slauerhoffweg in Leeuwarden in beide richtingen over de Noordwestelijke invalsweg en De Haak om Leeuwarden.

Bekijk hier de advertentie met kaarten van de omleidingsroutes in de hierboven genoemde periodes.

Op 29 augustus 2014 wordt het aquaduct voor de Haak om Leeuwarden op zijn plek gevaren in het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl.

De betonnen aquaductbak is voorgebouwd in een aparte bouwkuip naast het kanaal. Door deze bouwkuip onder water te zetten gaat de aquaductbak drijven. Via een open verbinding met het kanaal wordt hij met lieren gecontroleerd op zijn plek getrokken en vervolgens afgezonken en afgemonteerd.

Trailer invaren aquaduct Ritsumasyl

Yn it Sylsterrak by Ritsumasyl wurde moandei om en om tsien wenarken tydlik ferpleatst. Dat wurdt dien om op it lisplak te baggerjen, nije stielen damwanden oan te bringen en op 'e nij stien te stoarten. Oant no ta binne de plakken fan trije arken dien. Moarns moat de fjirde ark loskeppele wurde. Mei elkoar duorret it hiele projekt sa'n njoggen wiken. It is ûnderdiel fan de werynrjochting fan de Heak om Ljouwert.

Nei't it wurk yn it Sylsterrak klear is, wurdt de dûker ferfongen troch in brêge. Sa komt der fia it Deinumer Rak in streekrjochte ferbining mei it Van Harinxmakanaal.

Wenarken Ritsumasyl ferpleatst 

 Tien woonboten in het Sylsterrak bij Ritsumasyl moeten om de beurt een paar dagen van hun plaats.

Dit is nodig om te kunnen baggeren, een nieuwe stalen damwand te plaatsen en nieuwe steenbestorting aan te brengen.

Vervolgens gaat de ark weer terug naar zijn ligplek.

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de ‘gebiedsontwikkeling' rond de Haak van Leeuwarden.

Op 14 november 2012 is Sipke de egel bij ons komen wonen in de tuin, nu in de herfst zien we hem regelmatig rond scharrelen maar helaas na 2 jaar nog geen nakomelingen. Maar het belangrijkste is hij is nog steeds bij ons. (Hij is in 2012 bij ons gebracht door de dierenambulance uit Leeuwarden, waar hij rondscharrelde bij iemand in huis.) Dus wie nog een egeltje over heeft in de tuin breng hem maar bij ons, dan heeft Sipke ook een vriendje!

Weersverwachting
Marssum
Meer weer in Marssum
Back to Top