• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond

Het buurtschap Ritsumasyl (Fr.) of Ritsumazijl (Ned.) is een buurtschap van ongeveer 20 woningen, 10 woonboten en een aantal omliggende boerderijen.
Een zijl of syl is een (uitwaterings) sluis die hier in de Hegedyk bij de kruising van het Sylsterrak heeft gelegen.
Het water van de kwelders loosde hier op de oude Middelzee.
Het buurtschap is ontstaan rond 1800 toen deze vaarverbinding met Noordwestfriesland,waarvan het Sylsterrak een onderdeel is, werd gegraven.
Daarvoor woonde men rond de inmiddels afgegraven terp tussen Ritsumasyl en Marssum in het gehucht Ritsumaburen.

Nieuws

Goede opkomst informatieavond Herinrichting Ritsumasyl

informatieavond

Dinsdagavond 12 april werden inwoners van Ritsumasyl en directe omgeving geïnformeerd over de werkzaamheden die op stapel staan in en rondom het dorp.
De avond werd geopend door wethouder Arend Dijkstra, waarna Wieger Feddema van gemeente Menameradiel en Anne de Jager van provincie Fryslân het woord namen over de bouw van de brug en de herinrichting in het dorp.

Kabels en leidingen

Begin mei starten de voorbereidende werkzaamheden in het dorp. Nutsbedrijven gaan  kabels en leidingen verleggen, zodat deze straks geen obstakel meer vormen voor de bouw van de brug in Ritsumasyl. Hiervoor vinden boringen van wel 18 meter diep plaats, onder het gehele dorp door.

Brug in Ritsumasyl

Op de informatieavond werd ook het ontwerp en de bouw van de brug in het dorp verder toegelicht. Zoveel mogelijk van de eerder aangedragen wensen van de inwoners zijn meegenomen in het ontwerp van deze brug. Waaronder de doorvaartbreedte van 7 meter. Het ontwerp wordt de komende periode verder in detail uitgewerkt en waar nodig nog afgestemd met direct omwonenden. De bouw vind plaats in de eerste helft van 2017.

Fietsbrug Van Harinxmakanaal

Verder werden de plannen  voor de duurzame en innovatieve beweegbare fietsbrug door projectleider Rommie Spoelstra nader toegelicht. De ambitie is om een bio- composiet toe te passen voor het beweegbare deel en de overspanning. Een unieke kans voor Fryslân. Een brug met die omvang is nog nergens ter wereld gerealiseerd. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het ontwerp. De planning is om de brug in 2018 in gebruik te kunnen nemen.

Alsof er een bom op is gevallen zo ziet de brug hier voor ons er uit. De slopers zijn nu een paar weken bezig en je kunt wel zien dat de bouwers destijds zoveel wapening in het beton hebben aangebracht dat de afbraak van de brug niet een klein klusje is. Twee kranen met mega betonscharen -waarvan één op een vlot- knagen de hele dag aan de constructie. Half maart moet alles weg zijn wat nog aan de brug herinnert.

12575812 931646003577638 1323479780 n

RITSUMASYL – Nog een allerlaatste wandeling, want straks kan het niet meer. Vlak voor de Westergoabrêge bij Deinum wordt gesloopt, vindt er een bijzondere laatste wandeling plaats over deze brug.

https://www.youtube.com/watch?v=9hAs9uhhcIQ

IMG 0900

                                                                                     IMG 0901

bloedmaan

jbl

Het was een mistige middag  op 1 november, maar de laatste wedstrijd was er niet minder om. Er werd goed gegooit en het bleef spannend tot de laatste bal gevallen was. Er werd gezamelijk afgesloten met een heerlijke stamppot bij de familie Middelkoop. Na een lang en gezellig seizoen hopen we mekaar volgend voorjaar weer te treffen.

jeudeboule

Weersverwachting
Marssum
Meer weer in Marssum
Back to Top