• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond

Het buurtschap Ritsumasyl (Fr.) of Ritsumazijl (Ned.) is een buurtschap van ongeveer 20 woningen, 10 woonboten en een aantal omliggende boerderijen.
Een zijl of syl is een (uitwaterings) sluis die hier in de Hegedyk bij de kruising van het Sylsterrak heeft gelegen.
Het water van de kwelders loosde hier op de oude Middelzee.
Het buurtschap is ontstaan rond 1800 toen deze vaarverbinding met Noordwestfriesland,waarvan het Sylsterrak een onderdeel is, werd gegraven.
Daarvoor woonde men rond de inmiddels afgegraven terp tussen Ritsumasyl en Marssum in het gehucht Ritsumaburen.

Nieuws

IMG 13885894745127 resized

foto gemaakt door Hendrik Roest.

Op vrijdag 29  aug. 2014 is het aquaduct voor de Haak om Leeuwarden op zijn plek gevaren in het  Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl.

 http://www.vrij-baan.nl/projecten/Autowegen

thijs pullen

22 mei 2014. Marsum e.o.

“ ’t Word haast al tiid dastou weer hersteld bist”. “Nou hef ik steeds bloed an ‘e hannen en mot ik de boom in klimme”. “Waardeloaze assistent bist soa”. Dusdanige harde sarcastische bewoording krijg ik te horen van ringer Rudy Fopma . “Ja beste jonge, ik hef sels ok skoan mien nogt van dut geouwehoer, folgend seisoen mot het allegaar weer soepel draaie”.

Er staan twee adressen op het programma vandaag om pullen van torenvalken te ringen namens Vogelringgroep Bergumermeer. Ook nu zijn er weer jeugdleden van Vogelwacht Marssum mee. Bernd Sijbrandij en Simon van der Ploeg. Ze hebben er zin in krijgen we te horen bij het ophalen van huis.

 Eerst naar de boerderij van familie Ammerlaan in het Aldlân. Er staat een ontvangst comité op ons te wachten. Boer Theo had zijn best gedaan door de nestbak schoon te maken en een rot plankje te vervangen. Grote klasse. Echter moet de bodem van de bak juist niet opgeruimd zijn. Torenvalken willen een strooisel laag zodat de eieren niet wegrollen. De vogels zijn verkast naar een eendenkorf die een beetje onhandig in een boom hangt. Foutje bedankt. De korf ziet er flink gehavend uit. Rudy staat op de ladder en moet blindelings zijn hand in de korf steken. Zodra een pul hem grijpt met zijn klauwen (auw) trekt hij het jonge dier uit de korf en doet hem in de boodschappen tas. Dat ritueel volgt 5 keer. Alle eieren zijn uitgekomen. Enkele pullen zitten al redelijk in de veren terwijl een ander nog in het dons zit. Rudy begint met het ringritueel.  Simon en Bernd staan er eerst met de neus bovenop en zijn absoluut niet bang om de valkjes beet te pakken. Ze houden de aandacht niet constant bij het geheel want op een boerderij is nog veel meer te beleven. Mijn verrekijker wordt hierbij druk in gebruik genomen. Maar als ze wordt gevraagd om de geringde pullen, die in het grasveld zitten, in de gaten te houden dan zijn ze er bij. Als ze alle 5 geringd zijn is het foto tijd. Ook de boerenfamilie wordt gevraagd. Alleen de zoon wil wel op de foto. Hij heeft nog maar net een valkje beet of hatseflats daar schijt het beestje hem onder. Hilariteit alom.

Lees meer: Wikels ringe

foto ritsumasyl

Prachtige foto gemaakt door Hendrik Roest, achter de woonboten.

Hedenmorgen is om 9.45 uur is eindelijk het naambordje van het fietspad Deinumerrak  geplaatst.
Bijna drie jaar geleden heb ik er in een overleg met het gemeente bestuur van Menameradiel er eens naar gevraagd.
Pas vorig jaar juni kwam  na er al eens vaker naar geïnformeerd te hebben de vraag wat er precies bedoeld werd.
Ons verzoek het fietspad vanaf de afslag Trekwei naar Deinum net als de vaart ernaast Deinumerrak  noemen.
Zo heeft het fietspad in de gemeente Leeuwarden naast het Sylsterrak ook z’n naam gekregen. ( Dat heeft ook ongeveer twee jaar geduurd)
In oktober kwam B.en W. vervolgens met een besluit om het fietspad Trekwei te noemen. Direct maar  eens gebeld en gemaild
dat het Deinumerrak moest zijn
Excuses we zullen het veranderen. In november daarop een nieuw B en W besluit. Het fietspad wordt Sylsterrak genoemd.
Dus maar weer gebeld; ‘’Oh sorry de wet van Murphy speelt ons wel erg parten we corrigeren het direct.
En dan vandaag is het gelukt. Nu kan iedereen zien dat men op het Deinumerrak fietst. En weet je waar je bent als je 112 moet bellen.
Bovendien raken  de historische namen van deze oude trekvaart,  te weten Bisschopsrak, Sylsterrak en Deinumerrak niet meer verloren.
Jan Willem
 

Weersverwachting
Marssum
Meer weer in Marssum
Back to Top