• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken

Het buurtschap Ritsumasyl (Fr.) of Ritsumazijl (Ned.) is een buurtschap van ongeveer 20 woningen, 10 woonboten en een aantal omliggende boerderijen.
Een zijl of syl is een (uitwaterings) sluis die hier in de Hegedyk bij de kruising van het Sylsterrak heeft gelegen.
Het water van de kwelders loosde hier op de oude Middelzee.
Het buurtschap is ontstaan rond 1800 toen deze vaarverbinding met Noordwestfriesland,waarvan het Sylsterrak een onderdeel is, werd gegraven.
Daarvoor woonde men rond de inmiddels afgegraven terp tussen Ritsumasyl en Marssum in het gehucht Ritsumaburen.

Nieuws

Op het veld van Klaas Sjoerd Meekma waar hij koolzaad verbouwd staan momenteel 12 bijenkisten, hierin wonen 12 verschillende volken.

Deze volken maken niet alleen honing maar zorgen voornamelijk voor de bestuiving van het koolzaad dit levert de boer 20% meer vrucht op.

De honing is tekoop bij Willy hout in Berlikum, de fam. Bergsma is namelijk de eigenaar van de bijenvolken.

imkers

wikels

Bij de fam. Weggen zit een nestkast van de torenvalk hoog in de boom die Thijs 2 jaar geleden geplaatst heeft, vorig jaar is er 1 jong geboren. Maar dit jaar zaten er 4 jonge torenvalkjes in. Deze jonge vogels zijn nu geringd door de vogelringgroep Bergumermeer (Rudy Fopma en helpers)  meer informatie hierover: www.vogelringgroep.nl

meer foto`s:

Lees meer: reade wikel ringe

Ondanks het slechte weer, hebben de buurtbewoners zich prima vermaakt. Inplaats van de tent op tezetten

stelde de familie Middelkoop de boot terbeschikking zodat het feest toch door kon gaan. 

Lees meer: geslaagd buurtfeest

 

Marsum komt aan open vaarwater te liggen. Hiermee wordt een lang gekoesterde
wens vervult. De waterloop zoals deze tot 1935 liep wordt weer in ere
hersteld. De Haven wordt bereikbaar via de waterloop aan de achterzijde van
bouwbedrijf Julianus en dus niet zoals aanvankelijk het plan was via de

Lees meer: Marsum aan het water

Bij Ritsumasyl wordt gewerkt aan het in de .

Kraan brengt wanden bouwkuip aan (30m diep).

Weersverwachting
Marssum
Meer weer in Marssum
Back to Top