• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond

Het buurtschap Ritsumasyl (Fr.) of Ritsumazijl (Ned.) is een buurtschap van ongeveer 20 woningen, 10 woonboten en een aantal omliggende boerderijen.
Een zijl of syl is een (uitwaterings) sluis die hier in de Hegedyk bij de kruising van het Sylsterrak heeft gelegen.
Het water van de kwelders loosde hier op de oude Middelzee.
Het buurtschap is ontstaan rond 1800 toen deze vaarverbinding met Noordwestfriesland,waarvan het Sylsterrak een onderdeel is, werd gegraven.
Daarvoor woonde men rond de inmiddels afgegraven terp tussen Ritsumasyl en Marssum in het gehucht Ritsumaburen.

Nieuws

In mei 2011 ging het project “De Schatten van Fryslân” van start. In het kader daarvan kunnen alle dorpen in Fryslân hun website gratis (laten) koppelen aan het platform FrieslandWonderland. Via zo’n koppeling wordt de dorpswebsite verrijkt met prachtig tekst- en beeldmateriaal over het eigen dorp en de omgeving: ‘nijsgjirriche’ informatie over de ontstaansgeschiedenis, het landschap, natuurgebieden, cultuurhistorie, erfgoed, wandelroutes, toeristisch-recreatieve voorzieningen, foto’s van nu en van vroeger, etc. Op hun beurt kunnen de dorpen ook FrieslandWonderland verrijken. Interessant materiaal dat vanuit de dorpen wordt aangedragen, wordt opgenomen in het platform.
De informatie van FrieslandWonderland wordt ook getoond in de websites van enkele tientallen bedrijven en organisaties in de toeristische sector. Onder meer Tourist Info Fryslân, dat hét toeristische portaal voor Fryslân beheert, maakt gebruik van de informatie van FrieslandWonderland (zie www.touristinfofryslan.nl). Via FrieslandWonderland kunnen dorpen hun ‘verborgen schatten’ dus voor een breed publiek toegankelijk maken. Meer informatie over “De Schatten van Fryslân” is te vinden op onze eigen website onder knop van alles over Ritsumasyl bovenin de website.

Werkterrein Ballast Nedam, druk in de weer met damwanden lassen voor aquaduct.

Sipke de egel is gevonden in een huis in Leeuwarden achter de schrans, naar binnen gelopen en een slaaplaats gezocht in een tas. De dierenambulance werd gebeld en kwamen hem ophalen. Toevallig dat ik het verhaal op facebook tegen kwam en Manon gevraagd heb hem te herplaatsen bij ons in de tuin. Wij hebben jaren egels gehad in de straat maar helaas is er niet  1 meer. Nu hebben we Sipke en hopen dat er meer komen. Dus mochten jullie egeltjes zien laat het weten!

Proef voor het plaatsen van damwandplanken (30m!) voor het aquaduct in de haak om Leeuwarden bij Ritsumasyl is geslaagd.

De manier waarop de damwandplanken geplaatst werden was een geslaagde proef, de wanden blijven zitten dit heeft de firma

Vrij-baan getweet.

De komende 2 weken starten diverse voorbereidende werkzaamheden aan het
toekomstige aquaduct RW31, ter hoogte van Ritsumasyl. De werkzaamheden
vinden plaats aan de zuidzijde van het Van Harinxmakanaal op het werkterrein
van aannemer MNO Vervat.
Onder de werkzaamheden vallen onder andere het intrillen van vijf
damwandplanken. Deze werkzaamheden staan gepland in de periode van
maandag 5 t/m vrijdag 9 november en vinden overdag plaats. Hoewel de
trillingshinder beperkt zal zijn, kunnen de werkzaamheden voor u als
omwonende(n) enige geluidshinder geven.

Weersverwachting
Marssum
Meer weer in Marssum
Back to Top