• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater

Het buurtschap Ritsumasyl (Fr.) of Ritsumazijl (Ned.) is een buurtschap van ongeveer 20 woningen, 10 woonboten en een aantal omliggende boerderijen.
Een zijl of syl is een (uitwaterings) sluis die hier in de Hegedyk bij de kruising van het Sylsterrak heeft gelegen.
Het water van de kwelders loosde hier op de oude Middelzee.
Het buurtschap is ontstaan rond 1800 toen deze vaarverbinding met Noordwestfriesland,waarvan het Sylsterrak een onderdeel is, werd gegraven.
Daarvoor woonde men rond de inmiddels afgegraven terp tussen Ritsumasyl en Marssum in het gehucht Ritsumaburen.

Nieuws

Informatie voor bewoners Ritsumasyl: Op 1 maart jl. werden de inwoners van Ritsumasyl bijgepraat over de activiteiten die de komende twee jaar in en rond hun dorp plaatsvinden: de beweegbare brug, het dorpsplein, het eiland Marsum-Deinum en de biocomposiet fietsbrug. De bijeenkomst was goed bezocht; ongeveer de helft van de bewoners was aanwezig in it Holt in Deinum.

Informatie voor bewoners Ritsumasyl

Burgemeester Van Mourik opende de avond. Na de presentatie van de vier deelplannen was er volop gelegenheid om vragen te stellen. De informatieavond werd besloten met het bestuderen van de tekeningen.

vrijbaan informatie

14429601 1086679858074251 1880960163 n

Ontwerp:

Gekozen is om de Morse typologie vanuit het Margarethe Zelle aqauaduct door te zetten in het ontwerp voor de fiets-/

vaaronderdoorgang Sylsterrak. De uitgangssituatie is hier van een heel andere orde dan het aqaduct. De situatie is kleiner

in schaal, meer intiem en voor een langzamer snelheid.

 14409111 1086679874740916 1193095271 n

Betekenis: onder het oog van de dageraad

14409224 1086679878074249 1421250864 n

Dit prachtig werk wordt geleverd door Andries Planting Tegelzetbedrijf in Lemmer.

14388823 1086679894740914 443710995 n

Sinds kort doet ook ons buurtschap Ritsumasyl mee aan de buurtpreventie, dus boeven opgelet!

Ritsumasyl wordt gestaag mooier, nu de walbeschoeiing klaar is en de nieuwe leidingen er in zitten zijn we klaar voor het volgende traject.

Er staan nogal wat grote projecten open, nieuwe brug, nieuwe fietsbrug, natuurlijke oever, en een nieuw plein! 

wal

achterkant boerderij 2016

Buurtfeest 2016

buurtfeest      buurtfeest 2  buurtfeest 1

Het was weer een geslaagd Buurtfeest!  Eerst gevaren met de praamvaart door Leeuwarden, met prachtige verhalen en

anekdotes over Leeuwarden. Hierna weer op de fiets terug naar Ritsumasyl, waar de koffie met gebak ons wachtte.

En zoals vanouds afgesloten met een heerlijke BBQ van onze slager Veltstra, en dit alles onder het genot van een

drankje en de gezellige muziek van Rinus de Jeger.

Weersverwachting
Marssum
Meer weer in Marssum
Back to Top